Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương: Chính sách kinh tế sẽ được điều chỉnh theo đúng tiến độ trong nửa cuối năm | Kinh tế | Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương | Nửa cuối năm

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-04-24 02:25:57
华擎推出新款迷你主机,支持10代酷睿|||||||

IT之家6 月 12 日动静 按照中媒 Tom's Hardware 的动静,华擎推出了新款的 Jupiter 系列迷您主机,接纳了 H410 芯片组,撑持英特我最新的十代酷睿处置器。

IT之家领会到,华擎 Jupiter 系列迷您主机的尺寸为 178 x 178 x 34 毫米,体积为 1 降,外部拆载了 170 x 170 毫米的 H410 主板,撑持 35W 战 65W 的 10 代酷睿桌里处置器。此中,拆载 35W 处置器的型号装备了 65W 的电源适配器,拆载 65W 处置器的型号装备了 90W 的电源适配器。

华擎 Jupiter 系列迷您主机外部可装置两条条记本 DDR4 内存,最下撑持 64GB 的 DDR4-2933 内存,别的借可装置 SATA III 硬盘战一个 M.2 PCIe 3.0 x4 的 M.2 SSD。

今朝,华擎久已宣布新款 Jupiter 系列迷您主机的价钱战出售工夫。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa